Modele stymulowania rozwoju regionalnego oparte na czynnikach projakościowych  M 16

Rozwój jest wynikiem pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego w danej dziedzinie życia. Jest on dla danego regionu procesem o charakterze ekonomicznym polegającym na przeobrażeniu zasobów i czynników występujących na danym terenie w dobra i usługi. Ilościowym zmianom występującym w procesie rozwoju danego regionu towarzyszą zmiany jakościowe i strukturalne. Zwiększenie ilości dóbr i poprawa ich jakości w obszarze społecznym jest podstawą zmian sposobu, poziomu i jakości życia mieszkańców danego regionu. Wzrost gospodarczy wpływa więc bezpośrednio na rozwój społeczny, a ten z kolei w sposób pośredni powoduje zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji oraz rzutuje na dostępność do usług na rzecz zaspokojenia potrzeb społecznych i rozwoju osobowościowego danego człowieka. Istotnym czynnikiem dla rozwoju danego regionu jest postęp techniczny i technologiczny sprowadzający się do produkcji dóbr nowoczesnych o wysokiej jakości oraz nieustannym rozszerzaniu asortymentu. Rozwój regionalny należy rozpatrywać w płaszczyźnie społecznej, politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Konkurencyjność danego regionu to umiejętność stosowania takich narzędzi, które dają przewagę i wpływają na jego rozwój. W haśle:

  • Instrumenty polityki regionalnej oraz czynniki i bariery rozwoju regionalnego
  • Czynniki  kształtujące wzrost konkurencyjności regionów
  • Modele krajowej polityki regionalnej oraz zasady polityki regionów w modelu europejskim
  • Marketing terytorialny
  • Procedura tworzenia i wdrażania strategii rozwoju regionalnego w oparciu o czynniki projakościowe

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji ISO w praktyce
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji ISO w praktyce

ZOBACZ OFERTĘ