Wymagania prawne odnoszące się do normy PN-N (BS OHSAS) 18001 W 36

Norma BS OHSAS 18001 dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy bazuje w wielu miejscach na krajowych uwarunkowaniach prawnych, do których często się odwołuje. Udział osoby odpowiedzialnej za bhp jest w jej utrzymaniu nieodzowny, zakres obowiązków z nią związany wykracza bowiem nierzadko poza obowiązki pełnomocnika/menedżera jakości. Poniższe zestawienie umożliwia osobie odpowiedzialnej za SZBHP (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) zapanować nad spełnieniem wymagań prawnych dotyczących bhp i może stanowić podstawę do stworzenia listy pytań z zakresu bhp użyteczną podczas auditów wewnętrznych. Przedstawiony poniżej zakres wymagań dotyczy wielu różnych rodzajów działalności i z pewnością wykracza poza profil działalności przeciętnej firmy. Określenie adekwatności  do prowadzonej działalności leży po stronie czytelnika. Zaprezentowane wymagania prawne zebrane w skumulowanej formie mogą zostać wykorzystane jako podstawa do przeglądu działalności firmy pod kątem spełnienia wymagań prawnych w zakresie bhp. W haśle: Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona zdrowia pracowników, wypadki w pracy Ochrona zdrowia pracowników

Kryteria WSK po wycofaniu normy PN-N 19001 K 22

W sierpniu 2014 roku norma PN-N 19001:2006 będąca dotychczas podstawą systemu WSK została wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Firmy, które z mocy ustawy muszą  utrzymywać WSK, stanęły przed problemem, gdzie znaleźć wytyczne tego systemu. Jak wygląda certyfikacja WSK po 1 sierpnia 2014? Jakie są wymagania WSK na dzień dzisiejszy? Ten artykuł odpowie na wszystkie powyższe pytania. W haśle: Wewnętrzny System Kontroli na przestrzeni lat Certyfikacja systemu WSK. Stan na kwiecień 2015 WSK w organizacji Wykaz obowiązujących norm i aktów prawnych w zakresie kontroli obrotu 

ISO DIS 9001:2015 – nowy projekt najpopularniejszej normy międzynarodowej I 13

Na jesień 2015 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zapowiedziała opublikowanie nowego wydania normy ISO 9001 – najpopularniejszego na świecie standardu z zakresu systemów zarządzania, która to ma zastąpić obecną ISO 9001:2008. Zmiany opublikowane pod koniec roku 2014 w wersji DIS są fundamentalne, choć nie zaskakujące. Wydanie DIS (Draft International Standard) to przedostatni etap cyklu życia projektu normy międzynarodowej. Projekt z natury poddawany jest kolejnym etapom opiniowania i głosowania nad proponowanymi zmianami. Jak wygląda cykl życia normy od projektu poprzez jej wdrożenie aż do wycofania? Według jakich wytycznych opracowuje się normy międzynarodowe? Jakich zmian możemy się spodziewać w nowym wydaniu ISO 9001? Na te wszystkie pytania odpowiedź jest w tym artykule. W haśle: Unifikacja wielu standardów ISO 9001:2015. Gruntowne zmiany Od kiedy zmiany Co możemy zrobić już dzisiaj

System zarządzania środowiskiem według wymagań normy ISO 14001 S 29/01

Decyzja o przyjęciu normy ISO 14001 jako gwaranta działalności prośrodowiskowej z reguły powoduje w firmie wiele niepokoju. Połączenie wymagań prawnych, które i tak są obowiązkowe, z wymaganiami normy, jasne przydzielenie odpowiedzialności za wszystkie działania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska może wyjść firmie tylko na zdrowie. Gwarantem sukcesu jest tu – jak zwykle – świadomy personel i profesjonalny, metodyczny plan działań, połączony z wiedzą na temat wymagań zarówno normy, jak i prawa. W tym artykule opiszemy wymagania normy ISO 14001 oraz zastanowimy się, jak wdrożyć ją lub zintegrować z działającym w naszej firmie systemem zarządzania jakością według normy ISO 9001. W haśle: Wymagania normy ISO 14001:2004 Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego Integracja z ISO 9001 Nowe wydanie normy ISO 14001 w tym roku

wiper-pixel