WYDANIE ONLINE

Niezależnie od profilu działalności gospodarczej w wielu zakładach pracy stosuje się  substancje chemiczne niebezpieczne i szkodliwe, które w czasie magazynowania, a także transportu, mogą w negatywny sposób oddziaływać na otoczenie, stwarzając zagrożenia zdrowia lub życia człowieka, zagrożenia pożarowo-wybuchowe a także zagrożenia dla środowiska. Bezpieczeństwo magazynowania takich materiałów zależy nie tylko od ich właściwości, ale także od ich ilości, warunków składowania, rodzaju pomieszczeń magazynowych, możliwości przechowywania razem z innymi materiałami niebezpiecznymi oraz stosowanych zabezpieczeń. W haśle: ·         Opakowania chemicznych materiałów niebezpiecznych ·         Sposoby magazynowania ·         Przykładowa instrukcja bhp magazyniera magazynu środków ochrony roślin

czytaj więcej »

Innowacja wiąże się z poprawą istniejących procesów. Aktywność małych grup roboczych w technikach Kaizen dostarcza drobnych usprawnień w wyniku skoordynowanych i ciągłych wysiłków wszystkich pracowników. W haśle tym przedstawimy Program Inicjatyw Pracowniczych (PIP), który stanowi część składową stosowanych technik w zarządzaniu firmą Thomson. Z artykułu tego dowiesz się: Zasady Programu Inicjatyw Pracowniczych (People Involvement Program) Jak działa program PIP Jaka jest rola przełożonego Przygotowanie załogi do wdrożenia programu PIP Metoda oceny i nagradzania pomysłów

czytaj więcej »

System TPM (Total Productive Maintenance) umożliwia wykorzystanie urządzenia w sposób najefektywniejszy. Wywodzi się z japońskiego przemysłu motoryzacyjnego lat siedemdziesiątych. Po raz pierwszy został wdrożony w Nippon Denso, u jednego z najważniejszych dostawców Toyota Car Company. Z czasem stał się elementem powstającego Toyota Production System (TPS). Celem TPM jest włączenie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego, aby dążyć do osiągnięcia zero usterek maszyn, zero wad w produkcji oraz zero wypadków przy pracy. Z tego hasła dowiesz się: Czym jest Totalne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu ·         Co nam daje TPM Czym jest 5 filarów TPM

czytaj więcej »

O tym, że system zarządzania jakością jest niepowtarzalny, jak niepowtarzalne jest każde przedsiębiorstwo, wiemy wszyscy. Stanowi on o dodatkowej wartości przedsiębiorstwa, niejednokrotnie wyższej niż zapisano w księgach – szczególnie wtedy, gdy pokonane zostały bariery w opracowywaniu dokumentów dotyczących jakości i przygotowaniu kadr. Bo dobrą praktyką jest opracowywanie systemu przez pracowników organizacji korzystających z niezbędnych usług konsultanta. To oni wtedy powodują, że nie mnożą się ponad miarę w przedsiębiorstwie dokumenty systemowe, a przedstawiane argumenty wyrażane są w uniwersalnym języku – pieniądzu. Z tego hasła dowiesz się: Po co identyfikować i mierzyć koszty jakości w systemie zarządzania jakością Jakie są koszty i korzyści z posiadania dokumentacji systemowej Jakie są koszty osobowe

czytaj więcej »

wiper-pixel