WYDANIE ONLINE

Konflikty między ludźmi są zjawiskiem tak naturalnym, że nie traktujemy ich jako wyjątkowe lub sprzeczne z naszą naturą. Jednak obawiamy się konfliktów jako czegoś groźnego, czegoś, co może mieć niszczycielską siłę. Przyczyn tych obaw powinniśmy upatrywać nie tyle w samej naturze konfliktu, ile w nas samych, naszej ich interpretacji oraz braku umiejętności ich rozwiązywania. W haśle:

czytaj więcej »

Jeśli wykorzystujesz narzędzia doskonalące Lean Manufacturing zakładasz uzyskanie konkretnych korzyści. Zwiększenie zdolności produkcyjnych, poprawę jakości wyrobów, mniejszą ilość awarii itp. Jak jednak postąpić w sytuacji gdy pomimo propagowania idei Lean w przedsiębiorstwie nie możesz osiągnąć zamierzonych efektów? Zacznij przygotowywać swoje produkty na efektywne wdrożenie narzędzi Lean w przyszłości! Organizuj „sesje doskonalące” świadomie zarządzaj zmianami w kolejnych etapach rozwoju produktu.

czytaj więcej »

Rozwój gospodarczy stawia przed przedsiębiorstwami szereg nowych wyzwań. Optymalizacja kosztów, zapewnienie odpowiedniego poziomu niezawodności, wymagania jakościowe, ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy stają się istotnymi elementami uwzględnianymi w procesie zarządzania majątkiem trwałym. Obserwuje się też coraz większe techniczne uzbrojenie pracy, a koszty utrzymania maszyn i urządzeń oraz ich amortyzacji przekraczają wielokrotnie inne koszty. Jednocześnie ich eksploatacja jest ukrytym elementem pomocniczych procesów produkcyjnych i nie występuje jako oddzielna jednostka kalkulacyjna kosztów. Z tego powodu w praktyce nie wszystkie elementy kosztów obsługiwania są wyliczane i rozliczane. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie: ile kosztuje utrzymanie konkretnej maszyny czy grupy maszyn. Poprawa efektywności zarządzania majątkiem trwałym stanowi zatem zadanie o bardzo dużym znaczeniu choćby tylko ze względu na aspekty ekonomiczne. 

czytaj więcej »

W ostatnim dziesięcioleciu doszło do serii skandali na rynkach finansowych i upadków w świecie wielkiego biznesu. W rezultacie podnoszone były i są nadal podnoszone głosy, wzywające do usprawnienia nadzoru w przedsiębiorstwach i usprawnienia zarządzania ryzykiem, poprzez nowe prawo, nowe przepisy i standardy. Aby pomóc przedsiębiorcom i innym organizacjom, opracowano struktury kontroli wewnętrznej, wprowadzane do strategii, zasad i przepisów używanych przez przedsiębiorstwa dla osiągania wyznaczonych celów i związanej z nimi struktury zarządzania ryzykiem oraz umożliwiającej efektywne identyfikowanie, ocenę i zarządzanie ryzykiem, które jest procesem zachodzącym w całym przedsiębiorstwie i realizowanym na każdym szczeblu organizacji, by zapewnić kierownictwu rozsądny poziom pewności osiągnięcia wyznaczonych celów. Nie jest to tylko kwestia wypełnienia regulacji i dobrych praktyk, a raczej uzasadniona potrzeba biznesu, której celem jest ochrona interesów właścicielskich i społecznych oraz przeciwdziałanie praktykom mogącym skutkować poniesieniem strat, nadużyciami czy propagowaniem nierzetelnych informacji.

czytaj więcej »

Konflikty między ludźmi są zjawiskiem tak naturalnym, że nie traktujemy ich jako wyjątkowe lub sprzeczne z naszą naturą. Jednak obawiamy się konfliktów jako czegoś groźnego, czegoś, co może mieć niszczycielską siłę. Przyczyn tych obaw powinniśmy upatrywać nie tyle w samej naturze konfliktu, ile w nas samych, naszej ich interpretacji oraz braku umiejętności ich rozwiązywania. 

czytaj więcej »

wiper-pixel