WYDANIE ONLINE

Audyty Environmental Due-Diligence (EDD) są od lat powszechnie stosowane w krajach Europy Zachodniej oraz w USA w celu wspierania procesów decyzyjnych w trakcie zakupów, fuzji i przejęć nieruchomości. Dzięki nim inwestorzy mogą uzyskać wiarygodne informacje na temat przedmiotu transakcji, w szczególności na temat istniejących rodzajów ryzyka i potencjalnych zobowiązań z nim związanych w kontekście środowiskowym. 

czytaj więcej »

Wprowadzenie na rynek produktu jest przedsięwzięciem skomplikowanym, które wymaga nie tylko odpowiednio dużego nakładu finansowego, ale także i poświęcenia ogromnej ilości czasu. Gdy jednak uda nam się ten proces zakończyć z sukcesem i nasz produkt zdobędzie właściwą sobie renomę i rozpoznawalność, mogą rozpocząć się problemy z chęcią jego bezprawnego kopiowania przez inne podmioty. Zdarzają się sytuacje, gdy nasz konkurent rozpoczyna wytwarzać łudząco podobne wyroby, z charakterystycznym dla nas opakowaniem, a także stosować na nich bardzo podobną nazwę, czy też bardzo zbliżone do naszych materiały reklamowe. Co wtedy zrobić? Jakie kroki prawne może podjąć przedsiębiorca, któremu z takim problemem przyszło się mierzyć?

czytaj więcej »

TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) to proces zarządzania łańcuchem dostaw kładący szczególną ochronę przed celowym zanieczyszczeniem żywności. Koncentruje się na zapobieganiu takim zagrożeniom dla żywności  jak sabotaż, wymuszanie, manipulowanie, celowe fałszowanie żywności oraz obronie żywności przed bio-terroryzmem. TACCP pomaga  identyfikować i kontrolować punkty krytyczne w łańcuchu dostaw, które mogą być narażone na celowe zanieczyszczenie żywności.

czytaj więcej »

Zwiększająca się liczba przypadków zachorowań na koronawirusa na świecie i coraz większa liczba ofiar to zagrożenie dla zdrowia publicznego na wszystkich kontynentach i w większości krajów, w tym Polski. Ale także – wyzwanie dla służb bhp, które powinny podjąć jak najszybciej konkretne działania, związane z edukacją, ale także – przeciwdziałaniem wybuchowi paniki wśród pracowników.

czytaj więcej »

Artykuł 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w dalszej części artykułu nazywanej „u.z.n.k.”), stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. W kontekście powyższego, interesującym wydaje się problem, czy szczególna więź jaka łączy produkt z jego opakowaniem, powoduje, że ochrona przed nielegalnym naśladownictwem rozciąga się także na jego zewnętrzną powłokę? A także czy niezgodne z prawem naśladownictwo samego opakowania produktu, bez kopiowania faktycznego wyrobu, może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji? 

czytaj więcej »

Jak mawiał Peter Drucker – guru zarządzania: „Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana”. Wiele placówek medycznych czekają przekształcenia. Na co powinno się zwrócić uwagę w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi? Wiele placówek czekają przekształcenia oraz inne zmiany organizacyjne. Proces przeprowadzenia organizacji przez zmiany to ogromne wyzwanie nie tylko dla osób zarządzających placówką. Wiele problemów, stresu i konfliktów z pracownikami wynika z niedostatecznego uwzględnienia znaczenia tzw. czynnika ludzkiego, czyli emocji, obaw, potrzeb i nastawienia pracowników.

czytaj więcej »

W artykule zostaną omówione metody marketingowe stosowane przy badaniach produktowych. Skuteczne zarządzanie produktem wymaga zdobywania rzetelnych informacji dotyczących produktów nowych oraz znajdujących się w obrocie. Prezentowane przez autorkę badania marketingowe umożliwiają zarówno ograniczanie podejmowania błędnych decyzji marketingowych, identyfikację właściwości produktów oferowanych przez firmę i jej otoczenie konkurencyjne, jak i rozpoznanie oczekiwań klientów względem cech, jakości, marki bądź samego opakowania produktu. Artykuł stanowi prezentację znaczenia i użyteczności badań marketingowych produktów powszechnie stosowanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne.

czytaj więcej »

Wszechobecna presja czasu, nastawienie na realizację coraz bardziej skomplikowanych i nowych zadań, a także problemy decyzyjne w niepewnych warunkach osiągnięcia sukcesu, brak poczucia bezpieczeństwa stałości zatrudnienia, nastawienie na rywalizację oraz zysk czy zbyt niskie zarobki w stosunku do włożonego wysiłku, oto niektóre z licznych bodźców powodujących zwiększenie stresu wśród kadry zarządzającej, jak i szeregowych pracowników.

czytaj więcej »

Przykład zawsze idzie z góry. To liderzy oraz osoby na stanowiskach kierowniczych, poprzez konkretne komunikaty i działania są odpowiedzialni za tworzenie kultury w organizacji, która ma bezpośredni wpływ na efektywność w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości. To oni również mogą podjąć dialog wewnątrz organizacji, aby stworzyć odpowiedni wzorzec standardów postępowania pracowników, najbardziej optymalny pod kątem poprawy bezpieczeństwa i jakości.

czytaj więcej »

wiper-pixel