WYDANIE ONLINE

Środki masowego przekazu z coraz większą częstotliwością informują o sytuacjach złego traktowania pracowników w miejscu pracy, straszenia, obrażania, szykanowania. Podają coraz więcej przykładów przedsiębiorstw,instytucji, w których są podejrzenia pojawienia się szeroko rozumianego zjawiska mobbingu. Jest to spowodowane z jednej strony modą, która wy- kreowała określenie mobbingu jako definicji wszelkich bolączek w miejscu pracy, a z drugiej strony faktycznym wzrostem złego traktowania pracowników. 

czytaj więcej »

Procesy sądowe, w których pracownicy dochodzą od swoich ich pracodawców odszkodowania lub zadośćuczynienia za mobbing nie są niestety rzadkością. Dlatego też ze- braliśmy w jednym tekście wszystkie najważniejsze informacje dotyczące obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Przede wszystkim prezen- tujemy wzór procedury antymobbingowej z omówieniem. Dlaczego warto mieć w firmie taki dokument i jak go sporządzić? Przekonajcie się, czytając poniższy tekst.

czytaj więcej »

Rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych produktów jest kluczowym czynnikiem zdobycia przez współczesne firmy przewagi na coraz bardziej konkurencyjnym i co- raz bardziej wymagającym rynku. W wielu sektorach gospodarki to właśnie innowacje produktowe stanowią najistotniejszy – z punktu widzenia efektywności organizacji – rezultat prowadzenia działalności innowacyjnej. Wdrażanie nowych produktów może skutkować ogra- niczaniem emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszeniem zużycia paliw, a także może poprawiać jakość życia w wielu obszarach.

czytaj więcej »

wiper-pixel