WYDANIE ONLINE

Wymagania inwestorów planujących duże inwestycje budowlane już dawno przestały ograniczać się do wykonawców oferujących najniższą cenę. Na pierwszy plan oprócz spełnienia wymagań budowlanych wychodzi zapewnienie bezpieczeństwa pracy na budowie oraz planowane zarządzanie jakością w całym procesie tworzenia nowego obiektu od momentu przekazania dokumentacji projektowej do czasu zarchiwizowania dokumentacji powykonawczej, czyli długo po zakończeniu budowy. To dobry znak dla pełnomocników jakości pracujących w budownictwie. Dziedzina ta zaczyna przeżywać renesans przypominający ten trwający od kilku lat w motoryzacji. Zapotrzebowanie na fachową wiedzę w tej dziedzinie nieustannie rośnie, a co za tym idzie ceny usług stają się konkurencyjne.

czytaj więcej »

Niemal każdy pracownik zapytany, czy w swojej pracy zetknął się bezpośrednio ze stresem, odpowie twierdząco. Z badań wynika, że stres w miejscu pracy stanowi drugi co do częstości występowania, po dolegliwościach układu mięśniowo-szkieletowego, problem zdrowotny pracowników. Jednak negatywne skutki stresu w miejscu pracy są odczuwalne nie tylko dla pracowników, jako dolegliwości zdrowotne, ale również dla pracodawców. Przeczytajcie to hasło i sprawdźcie w swoich firmach, czy Wasi pracownicy narażeni są na stres. Natomiast dzięki praktycznym informacjom zawartym w tym artykule bez trudu przeprowadzicie ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Waszym zakładzie pod kątem stresu. 

czytaj więcej »

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała szerokie rekomendacje dotyczące osobistych środków ochrony. Ochrona pracowników opiera się m.in. na wykorzystaniu fartuchów, rękawiczek, maseczek czy osłon oczu lub twarzy. Warto podkreślić, że wykorzystanie odzieży ochronnej nie ogranicza podstawowej zasady częstej higieny rąk i dezynfekcji.  

czytaj więcej »

Ocenianie pracowników pełni istotną rolę zarządzaniu współczesnym przedsiębiortwem. Trudno sobie wyobrazić realizację funkcji kierowniczych oraz działań w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi bez oceniania pracowników.Obecnie, w obliczu potencjalnych korzyści wynikających z oceniania, nie dyskutuje się na temat tego, czy oceniać pracowników. Uwaga przedstawicieli teorii i praktyki skupia się raczej na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób to robić, jak realizować proces oceniania, jak wykorzystywać uzyskane w jego efekcie oceny i informacje zwrotne itd.

czytaj więcej »

Pojęcie kultury jest bardzo niejednoznaczne, ponieważ jest  to zbiór pojęć obejmujących wzory myślenia, założenia kulturowe, normy, wartości, wierzenia, wzory zachowań, postawy, symbole podzielane przez członków organizacji, która może być tak mała jak zespół roboczy czy dział lub tak wielka jak przemysł. Kultura organizacyjna wykształca się i rozwija w długim okresie, jest często odbiciem norm i wartości uznawa- nych w społeczeństwie. Podlega nieustannemu kształtowaniu się pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Zmiany następują stopniowo, rzadziej rewolucyjne, nie stanowią wstrząsu dla pracowników organizacji, którzy są najważniejszym składnikiem każdej organizacji.

czytaj więcej »

W obecnych czasach obserwuje się zagubienie wielu pracowników w gąszczu wszelkiego rodzaju dokumentów i informacji oraz towarzyszących im rozwiązań informatycznych. Coraz wyraźniej odczuwane są potrzeby zidentyfikowania funkcjonalności i związane z nimi potrzeby informacyjne, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania firmy. Dotyczy to także tych, które nie są niezbędne, ale są ważne, gdyż zapewniają spełnienie takich, a nie innych potrzeb. 

czytaj więcej »

wiper-pixel