WYDANIE ONLINE

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych budzą zainteresowanie, gdyż pozyskana wiedza może dotyczyć nie tylko organizacji, ale także pracowników, których dotyczą przepisy RODO. Problem pojawia się, gdy kiedy szkolenia prowadzą osoby, które nie dysponują rzetelną wiedzą lub gdy ich forma nie jest nieadekwatna do grupy docelowej. Jak tego uniknąć?

czytaj więcej »

Pomiar temperatury - zgodny z prawem, czy nie?   Informacja o stanie podgorączkowym czy gorączce nie stanowi żadnego dowodu na to, że dana osoba jest chora na COVID-19. Analogicznie informacja o braku gorączki nie oznacza, że osoba nie jest nosicielem wirusa SARS-CoV-2. 

czytaj więcej »

wiper-pixel