WYDANIE BIEŻĄCE

Wymagania inwestorów planujących duże inwestycje budowlane już dawno przestały ograniczać się do wykonawców oferujących najniższą cenę. Na pierwszy plan oprócz spełnienia wymagań budowlanych wychodzi zapewnienie bezpieczeństwa pracy na budowie oraz planowane zarządzanie jakością w całym procesie tworzenia nowego obiektu od momentu przekazania dokumentacji projektowej do czasu zarchiwizowania dokumentacji powykonawczej, czyli długo po zakończeniu budowy. To dobry znak dla pełnomocników jakości pracujących w budownictwie. Dziedzina ta zaczyna przeżywać renesans przypominający ten trwający od kilku lat w motoryzacji. Zapotrzebowanie na fachową wiedzę w tej dziedzinie nieustannie rośnie, a co za tym idzie ceny usług stają się konkurencyjne.Jakiego zatem zarządzania jakością oczekują inwestorzy w procesie budowlanym? W tym artykule omówimy wszystkie aspekty, które powinny oferować firmy specjalizujące się w nadzorze inwestorskim, aby zadowolić swoich klientów. W haśle: Oczekiwania klientów dotyczące zarządzania jakością Zarys systemu zarządzania jakością na budowie

czytaj więcej »

Asertywność oznacza nabytą umiejętność wyrażania własnego zdania, poglądów oraz emocji bez  odczuwania wewnętrznego dyskomfortu, jednocześnie zarówno nie lekceważąc, jak i nie naruszając swobody psychicznej i fizycznej innych osób. Asertywność może być postrzegana jako narzędzie skutecznej komunikacji z otoczeniem, widziana jest także jako kluczowa kompetencja organizacyjna. Asertywność w zarządzaniu traktowana jest jako sposób minimalizowania czy rozwiązywania konfliktów, daje się też wykorzystać w różnych obszarach kontaktów biznesowych, często handlowych. Umiejętność zachowań asertywnych przekłada się na powodzenie w interesach, dobre relacje z otoczeniem i klientami, trwałość relacji i perspektywy efektywnej współpracy oraz na pieniądze. Technika tzw. otwartej dłoni okazuje się w biznesie bardziej efektywna i skuteczna niż technika tzw. zaciśniętej pięści. Z artykułu dowiesz się: Pojęcie asertywności Bariery w podejmowaniu zachowań asertywnych Rola w zarządzaniu postawy asertywnej jako kluczowej kompetencji organizacyjnej

czytaj więcej »

Dostarczanie dóbr i usług przez jednostki sektora publicznego nie jest regulowane rynkowym mechanizmem ustalania popytu, podaży i cen. A więc również do wzrostu efektywności i do wzrostu wydajności pracy w jednostkach sektora finansów publicznych nie prowadzi presja konkurencyjna. To uchwalona przez Sejm RP w 2009 roku ustawa o finansach publicznych kładzie akcenty na menedżerskie podejście do zarządzania sektorem publicznym znane pod nazwą „Nowe Zarządzanie Publiczne”, z ang. New Public Management – NPM. Zaproponowanymi instrumentami menedżerskimi dla jednostek sektora finansów publicznych są tam: planowanie w ujęciu zadaniowym, kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny. Rodzi się jednak wątpliwość, czy wprowadzenie przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi wystarczy samo do spowodowania takich zmian, by w sektorze finansów publicznych skończono z administrowaniem na rzecz zarządzania. Wydaje się, że nie. W haśle: Zasady budżetowania zadaniowego Implementacja budżetu zadaniowego Wprowadzenie kalkulacji opartej na rachunku kosztów działań

czytaj więcej »

Wydzielanie procesów obsługi klienta na zewnątrz nikogo już dziś nie dziwi. Wiele firm robi to z ochotą, mając nadzieję na obniżenie kosztów procesu uznawanego powszechnie jedynie za źródło kosztów – pomimo ogromnego znaczenia tego procesu dla satysfakcji klientów i ich lojalności. W jaki sposób zapewnić odpowiednią jakość procesu telefonicznej i pisemnej obsługi klienta, który został wydzielony do realizacji na zewnątrz i będzie realizowany przez partnera outsourcingowego? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule. W haśle: Na czym polega outsourcing Jakość w procesie obsługi klienta Kluczowe czynniki wpływające na jakość w procesie obsługi klienta Praktyczny przykład zapewniania jakości w procesie obsługi klienta Zapewnianie jakości w wydzielonym za zewnątrz procesie obsługi klienta Korzyści i zagrożenia związane z wydzielaniem procesów na zewnątrz

czytaj więcej »

Cały czas gwałtownie wzrasta liczba pracowników dotkniętych skutkami nadmiernego stresu w miejscu pracy – alarmuje Europejskie Obserwatorium Ryzyka. Jeżeli w firmie występuje niskie morale wśród załogi, częste nieobecności pracowników lub wyższa częstotliwość wypadków, warto sprawdzić, czy przyczyną tego nie jest właśnie stres. W haśle: Objawy stresu Ocena ryzyka zawodowego Identyfikacja stresorów Lista kontrolna i kwestionariusz do identyfikacji stresu zawodowego

czytaj więcej »

Każdy menedżer zespołu pragnie mieć wpływ na jego tworzenie, a najbardziej na dobór pracowników. Jakość działań zawodowych jest determinowana przez wiele czynników, zwłaszcza przez kompetencje, które odgrywają zasadniczą rolę. Pracownicy z odpowiednimi kompetencjami tworzą sukces zespołu, sukces przedsiębiorstwa. Podejście kompetencyjne do zarządzania potencjałem ludzkim jest koniecznością wynikającą z przyczyn zewnętrznych(czyli zaspokojenia potrzeb klientów, walki z konkurencją) oraz z potrzeb wewnętrznych (motywowanie pracowników, rozwój pracowników itp.). Każdy menedżer może zarządzać kompetencjami w obszarze swojego działania. To hasło podpowie Ci, jak możesz zarządzać i rozwijać kompetencje swoich pracowników. W haśle: Definicje kompetencji Źródła pozyskiwania kompetentnych kandydatów Analiza i opis pracy Wdrażanie zarządzania kompetencjami zawodowymi 

czytaj więcej »

wiper-pixel