WYDANIE ONLINE

Decyzja o przyjęciu normy ISO 14001 jako gwaranta działalności prośrodowiskowej z reguły powoduje w firmie wiele niepokoju. Połączenie wymagań prawnych, które i tak są obowiązkowe, z wymaganiami normy, jasne przydzielenie odpowiedzialności za wszystkie działania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska może wyjść firmie tylko na zdrowie. Gwarantem sukcesu jest tu – jak zwykle – świadomy personel i profesjonalny, metodyczny plan działań, połączony z wiedzą na temat wymagań zarówno normy, jak i prawa. W tym artykule opiszemy wymagania normy ISO 14001 oraz zastanowimy się, jak wdrożyć ją lub zintegrować z działającym w naszej firmie systemem zarządzania jakością według normy ISO 9001. W haśle: Wymagania normy ISO 14001:2004 Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego Integracja z ISO 9001 Nowe wydanie normy ISO 14001 w tym roku

czytaj więcej »

Przedmiotem niniejszego artykułu jest podejście Earl Product Management (EPM). Metodyka ta stanowi istotny element zintegrowanego programu usprawniającego struktury zarządzania operacyjnego - World Class Operations Management (WCOM). W publikacji tej położono nacisk na tematykę wdrażania nowych wyrobów oraz zarządzanie projektami wdrożeniowymi. Prezentowana problematyka jest istotna z kilku powodów. Po pierwsze, EPI sprawdza się przy projektowaniu i wdrażaniu innowacji produktowych. Po drugie, zaletą tego podejścia jest to, że poprawia wskaźniki operacyjne dotyczące projektów dzięki właściwemu zarządzaniu czasem i kosztami realizacji. Po trzecie,  system EPI ułatwia identyfikację błędów projektowych, m.in. w wyniku skutecznego sterowania przepływem zadań projektowych oraz odpowiedniego zarządzania obiegiem informacji pomiędzy zespołem projektowym a innymi osobami uczestniczącymi w tworzeniu i realizacji projektu. Z wyżej wymienionych względów znajomość zasad systemu zarządzania innowacjami produktowymi – EPI jest zasadne i pożyteczne dla funkcjonowania całej organizacji. W haśle: Wdrażanie i rozwój nowych produktów innowacyjnych Worlds Class Operations Management Early Product Management – zarządzanie projektem innowacyjnym

czytaj więcej »

Obecnie tylko nieliczne firmy nie mają własnych serwerowni i nie zatrudniają w nich administratorów systemu informatycznego – konserwatorów sprzętu. Oczywiście także na takich stanowiskach pracy należy ocenić ryzyko zawodowe, a wcale nie jest to takie łatwe... Na szczęście nasze hasło to właśnie przykład takiej oceny. Dowiesz się z niego przede wszystkim, jak prawidłowo oszacować ryzyko zawodowe dla wspomnianego stanowiska pracy. Wskazane przez nas zadania i zagrożenia potraktuj jako przykładowe, gdyż rzeczywiste warunki w Twojej firmie mogą odbiegać od podanych przez nas. Pamiętaj również, że prawidłowa ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy to w konsekwencji podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych na nim pracowników! W haśle przeczytasz: Co uwzględnić, oceniając ryzyko zawodowe Jaka jest dokumentacja oceny ryzyka zawodowego Jakie są czynniki środowiska pracy sprzyjające popełnianiu błędów Jakie osoby narażone na zagrożenia

czytaj więcej »

W aktualnym stanie rozwijającej się w niepohamowany sposób techniki i technologii na warunki pracy człowieka oraz jego stan zdrowia w coraz bardziej znaczący sposób wpływają czynniki psychospołeczne. W wyniku automatyzacji, robotyzacji i komputeryzacji zanika przeciążenie pracą fizyczną, a podstawowym problemem dla pracodawców staje się obciążenie psychiczne. Jednym z głównych zagrożeń jest tu stres, w szczególności stres negatywny, który obniża motywację do pracy. Długotrwały stan takiego stresu wywołuje z czasem negatywne konsekwencje zdrowotne, zawodowe i społeczne, w tym choroby psychosomatyczne. Jego dominującą przyczyną jest niedociążenie psychiki wywołane niedociążeniem jakościowym pracą. Natomiast ograniczenie pracy człowieka związane jest najczęściej właśnie z automatyzacją, robotyzacją i komputeryzacją procesów technologicznych, co powoduje osłabienie aktywności psychicznej, przy równoczesnej konieczności czuwania. W haśle: Charakterystyka monotonii pracy Obowiązki pracodawcy Profilaktyka monotonii pracy

czytaj więcej »

W obecnych czasach obserwuje się zagubienie wielu pracowników w gąszczu wszelkiego rodzaju dokumentów i informacji oraz towarzyszących im rozwiązań informatycznych. Coraz wyraźniej odczuwane są potrzeby zidentyfikowania funkcjonalności i związane z nimi potrzeby informacyjne, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania firmy. Dotyczy to także tych, które nie są niezbędne, ale są ważne, gdyż zapewniają spełnienie takich, a nie innych potrzeb. W tym haśle: Dokumentacja papierowa w przedsiębiorstwie Zamiana dokumentu papierowego na elektroniczny Praca grupowa

czytaj więcej »

W ofertach pracy, a także w opracowaniach dla przemysłu znajdujemy określenia: Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, FMEA, PDCA itp. Geneza tych zagadnień wywodzi się z technik zarządzania i organizacji pracy na rynku japońskim z okresu drugiej połowy ubiegłego wieku. Literatura opisująca metodologię Lean Manufacturing jest praktycznie nieznana na polskim rynku wydawniczym. Jest kilka ośrodków kształcących specjalistów w tej dziedzinie zarządzania firmą, ale praktycznych wdrożeń jest bardzo mało. Wprowadzanie metodologii LM do zakładów przemysłowych opiera się na doświadczeniach specjalistów, którzy brali udział w praktycznym wdrażaniu tychże technik w zakładach pracy i posiadają zdobyte doświadczenie. Zachęcamy do przeczytania tego hasła, które pozwoli na prześledzenie trzech przykładów związanych z praktycznym wdrożeniem technik Lean Manufacturing w Zakładzie Thomson Polska produkującym kineskopy kolorowe. W haśle znajdziesz działy: Dlaczego Lean manufacturing w Thomson Polska Zadania Makro Wydział Zabezpieczenia Antyimplozyjnego Wydział YAM Wydział Pakowni Ocena wdrożenia Lean Manufacturing

czytaj więcej »

wiper-pixel