WYDANIE ONLINE

W ciągu ostatniej dekady błyskawicznie rozwinęła się branża logistyczna, a co za tym idzie gospodarka magazynowa. Trudno sobie dziś wyobrazić firmę mającą stabilną pozycję na rynku, a nie posiadającą własnego magazynu. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa działające w oparciu o system Just In Time. 

czytaj więcej »

W związku z przewidywaną drugą falą zakażeń koronawirusem po wakacjach widać pilną potrzebę wprowadzenia standardów postępowania wobec pracujących i procedur profilaktycznych, w których istotną rolę może odegrać służba medycyny pracy. Czy dodanie do badań profilaktycznych testów genetycznych na COVID-19 to jedynie marzenie czy realna szansa na powstrzymanie epidemii?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba prowadzącą działalność gospodarczą (KPIR + VAT) zatrudnia pracowników na umowę o pracą na czas określony. W dniu 30 czerwca 2020 r. skończyła się umowa na czas określony i pracodawca podpisał umowę o pracę od 1 lipca 2020 r. na czas nieokreślony. Pracownicy są zatrudnieni z najniższą pensją krajową. W związku z pandemią zostało podpisane porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikami i na okres 3 miesięcy od maja do lipca 2020 r. mają obniżony wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie. W nowej umowie o pracę pracodawca wskazał, że pracownik pracuje na cały etat i ma 2.600 zł brutto. Czy prawidłowo została sporządzona umowa, mimo że w lipcu pracownik ma obniżony etat i pensję? Czy może należy sporządzić jakąś adnotację albo aneks do umowy?

czytaj więcej »

Wielu pracowników i pracodawców spotkało się z problemem nagłej nieobecności pracowników z powodu braku możliwości powrotu do kraju. Loty do Polski zostały zawieszone, a część pracowników mogła zostać objęta kwarantanną w innym państwie. Co w takim przypadku pracodawcy powinni wiedzieć, co mogą zrobić i jak się przygotować? Poznaj odpowiedzi m.in. na te pytania.

czytaj więcej »

Od 9 października 2020 r. obowiązuje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Na jej mocy pracownicy, którym obniżono wymiar czasu pracy w czasie epidemii i którzy mieli ustalane zasiłki od wynagrodzenia, po zmianie etatu, będą mogli wnioskować o przeliczenie podstawy i wyrównanie świadczenia, np. zasiłku macierzyńskiego, chorobowego czy opiekuńczego. Sprawdź więcej.

czytaj więcej »

Sporo placówek medycznych przechodzi lub przeszło przez kryzysowe doświadczenia pandemii COVID-19. Wiele zmian nadal przed nami, a ten kryzys jest i powinien być dobrą lekcją i testem dla dobrych pracodawców. Jak przeprogramować organizację, aby zmiany były na lepsze?

czytaj więcej »

 Panujący obecnie stan epidemii wpływa również na przyznawanie i rozliczanie świadczeń z ZFŚS. Czy jeśli pracodawca zmieni rodzaj przyznawanych świadczeń, musi zawrzeć odpowiednie zapisy także w regulaminie ZFŚS? Czy zwolnieniem od podatku można objąć zapomogi udzielone z powodu długotrwałej choroby w związku z COVID-19? Czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciu przez komornika? Sprawdź wyjaśnienia specjalisty.

czytaj więcej »

Mechanizmy opracowane przez laureatów Nobla z ekonomii przyczynią się do zwiększenia efektywności przetargów publicznych - uważa prof. SGH Łukasz Woźny. Wskazał, że dzięki nim można także zminimalizować ryzyko występowania zmów cenowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel